0571-56131170

DC-DIK细胞


图标.jpg    CIK细胞介绍

    CIK细胞--癌细胞克星。一种新型的免疫活性细胞。该细胞对肿瘤细胞的识别能力很强.


图片1.png

图标.jpg   CIK细胞三大介绍

         1、精准“点射”肿瘤细胞。不伤及“无辜”的正常细胞。

     2、防止癌细胞扩散和复发,提高机体免疫力。

         3、能消除残留微小的转移病灶,防癌抗癌


图标.jpg   CIK细胞的特点

     1.增殖能力强

     2.杀伤活力强

     3.杀瘤谱广

          4.毒副作用小

应用:保健(防癌) 健康长寿(抗癌)blob.png


  •                                 
  • wx01.jpg
  •             

  •             
  •